fbpx

Brand
APIs

Marketparts Brand API
Dokumentacja pakietu

1.

Zapewnienie pojedynczego technicznego punktu kontaktowego dla prac związanych z integracją, problemów i rozwiązywania problemów.

2.

Zapewnienie możliwości testowania integracji za pomocą Marketparts Sandbox Account.

3.

Wyślij Marketparts szczegóły nagłówka (w tym URI punktu końcowego) i ciała (JSON) określonych żądań API, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.

4.

Udostępnienie interfejsu z ustawieniami integracji na ERP dostępnego dla marki.

5.

Process and display REST API responses to users to allow for troubleshooting errors.

6.

Przeprowadzenie szkolenia dla marki z procesu integracji ERP z Marketparts.

Pytania dotyczące naszego
API marki?